Home Przemoc w Rodzinie

Przemoc

 

 


 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 

 

W dniu 21 marca 2011 realizując zadania wynikające z zapisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, Wójt Gminy Biskupice Zarządzeniem Nr 17.2011 powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele poszczególnych instytucji tj;

♦ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Biskupicach
♦ Wydziału Edukacji Urzędu Gminy  Biskupice                                                                                      
♦ Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                             
♦ Służby Zdrowia,
♦ Kuratorskiej Służby Sądowej
♦ Policji,
♦ Organizacji Pozarządowych.

Działania Zespołu mają ważne znaczenie zarówno w obszarze profilaktyki jak i bezpośrednich działań na rzecz osób doświadczających przemocy.

Uwrażliwiają społeczność lokalną na problem przemocy.

Sygnalizują brak akceptacji społecznej na jej stosowanie.

Uświadamiają, że zjawisku przemocy można zapobiegać.

 

Przemoc w rodzinie  -  to zamierzone i wykorzystujące   przewagę sił   działanie przeciw   członkowi rodziny,   naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienia i szkody.


 

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO RODZINIE I OPIECE.

Porzucenie, uprowadzenie, zatrzymanie

Znęcanie się

Uchylanie się od alimentów

 

NOWE REGULACJE KARNE; mające chronić osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia.

NOWELIZACJA KODEKSU KARNEGO; Dnia 13 lipca 2017r. wejdą w życie zmiany w Kodeksie Karnym. Celem tych zmian jest zwiększenie ochrony osób nieporadnych ze względu na wiek lub stan zdrowia. Oznacza to, że dodatkową ochroną zostaną nie tylko osoby młode, lecz również osoby w podeszłym wieku lub schorowane.

Intencją nowelizacji Kodeksu Karnego jest poprawa realizacji obowiązku opieki poprzez zaspokojenie potrzeb materialnych osób które nie są w stanie same tego uczynić.

Istotna zmiana dotyczy brzmienia art. 209 Kodeksu Karnego i dotyczy karania dłużników alimentacyjnych. Każdy, kto uchyla się od obowiązku alimentacyjnego podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W przypadku, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów pozbawia osobę uprawnioną tego świadczenia, przez co nie może ona zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych - podlega karzę grzywny , karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Nowe regulacje dotyczą także przestępstw:

art.156 KK. - ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

art.189 KK. - pozbawienia wolności,

art.207 KK - znęcania się,

art.210 § 1 KK – porzucenia osób małoletnich poniżej 15 lat , albo nieporadnych ze względu

na stan psychiczny lub fizyczny, względem których sprawca jest zobowiązany troszczyć się,

art.211 KK. – uprowadzenie małoletniego albo osoby nieporadnej.

(Art.240 KK) - Ostatnia zmiana wprowadzona w Kodeksie Karnym zakłada poszerzenie katalogu czynów zabronionych o których każda osoba musi powiadomić organy powołane do ścigania przestępstw. W przeciwnym razie brak niezwłocznego zawiadomienia może skutkować nałożeniem kary pozbawienia wolności – do 3 lat.

Po nowelizacji każdy, kto będzie posiadał wiarygodną wiadomość o możliwym popełnieniu przestępstwa:

♦ spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art.156 KK),

♦ zgwałcenia w jego typie kwalifikowanym (gwałt zbiorowy, czy popełniony na małoletnim

poniżej 15 roku życia), czy popełnionego ze szczególnym okrucieństwem (art.197 § 3 i 4 KK),

♦ wykorzystania bezradności innej osoby w celach seksualnych (art.198 KK.),

♦ obcowania płciowego z małoletnim (art.200 KK.), - będzie miał obowiązek powiadomienia pod karą pozbawienia wolności, odpowiednich organów ścigania, (od kary zwolniona będzie osoba pokrzywdzona wyżej wymienionymi przestępstwami, która zaniecha zawiadomienia.

 

Źródło; Pracownik socjalny Nr 6/2017.

Opracowanie: Jadwiga Turchan

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

 


 

WYKAZ  INSTYTUCJI                                                                                                                  

które zajmują się  udzielaniem pomocy osobom doświadczającym  przemocy domowej:

Działania w zakresie gminnym:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 502-753-066.

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

siedziba - GOPS Trąbki 340

DYŻURY SPECJALISTÓW;

Konsultacje i pomoc psychologiczna;

1 i 3 poniedziałek każdego miesiąca

w godz. 10.00 – 14.00

2 i 4 poniedziałek każdego miesiąca

W godz. 12.00 – 15.00

Konsultacje i porady administracyjno-prawne;

3 i 4 wtorek każdego miesiąca

w godz. 11.30 – 15.30

Konsultacje socjalne;

każdy poniedziałek

w godz. 14.00 – 17.00

każdy czwartek

w godz. 14.00 – 15.30

Interwencja kryzysowa;

1 i 3 piątek każdego miesiąca

Lokalny telefon zaufania; 501-934-971

w godz. 16.00 – 19.00


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Biskupicach;

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Komisariat Policji w Gdowie

Tel; 12 251-70-07 całodobowo.

 

Działania w zakresie powiatowym :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ul. Daniłowicza 12,
tel. 12-288 02 20, 12-288 34 81
Punkt Interwencji Kryzysowej
pn: 9.00–17.00, wt – pt: 7.30–15.30
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prokuratura Rejonowa w Wieliczce
ul. Legionów 3,
tel: 12-289 42 00, 12-289 42 01

poniedziałek: 11.45–15.45

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
ul. Jedynaka 30, Tel; alarmowy: 997 i 112,

Tel. stacjonarny; 12-289 12 18

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„NIEBIESKA LINIA” 800 120 002

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informuję, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się z nami telefonicznie oraz e-mailowo. Oferujemy pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

Prowadzimy także konsultacje dla specjalistów - osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie.

Pełną informację o naszej ofercie znajdziecie Państwo w załączniku.

Uprzejmie proszę o pomoc w rozpowszechnianiu informacji o oferowanej przez nas pomocy, by dotrzeć do jak największej liczby osób potrzebujących pomocy.

Załączniki:

Oferta_Pogotowie_NL_2017


Przydatne linki:

 

Monitorowanie losów dziecka - poradnik

Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzienie (stan na czerwiec 2017r)

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej oraz ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy (stan na czerwiec 2017r)


 

Chroń życie przed przemocą.

Pamiętaj

Nigdy nie jest za późno aby przerwać milczenie i zwrócić się o pomoc.

Zwrócenie się o pomoc jest oznaką dojrzałości i odpowiedzialności.

Nie bądź obojętny, zareaguj na czas, uprzedź dramat.

      

                                                                                       Przewodnicząca

                                                                                       Zespołu Interdyscyplinarnego

                                                                                       J.Turchan.

 

Poprawiony: środa, 10 stycznia 2018 15:01  

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
loader