Home

Aktualności

Spis treści
Aktualności
Strona 2
Wszystkie strony

 

Ważna Informacja

Środa, 30 czerwca 2021r.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

plakat - dobry start

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych - zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu "Dobry start".

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start


Informacja

Piątek, 9 kwietnia 2021r.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

 pomoc1pomoc2

 Potrzebujesz pomocy prawnika?

Nie radzisz sobie z zadłużeniem?

Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?

 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić.

Czytaj więcej....

 


Informacja

Wtorek, 6 kwietnia 2021r.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

wspieraj seniora

Zakupy dla seniora  w ramach programu „Wspieraj Seniora”

 to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 Jesteś seniorem 70+, który zdecydował się na pozostanie w domu w czasie pandemii, a nie masz nikogo, kto mógłby Ci dostarczyć artykuły podstawowej potrzeby

 zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

 lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach na nr tel.

 12 250 65 11     ,      12 284 09 23

Program adresowany jest do:

1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19,

2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku zycia.

 

Program polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: 

- na dostarczeniu do domu seniora zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, zakupu lekarstw, opłacenie rachunków lub umawiania wizyt lekarskich .

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z  usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.
Pracownik socjalny GOPS Biskupice skontaktuje się z Tobą telefonicznie i ustali zakres pomocy, której potrzebujesz i dostarczy zakupy.

Program jest realizowany od 20 października 2020 roku.
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przedłużeniu realizacji programu do końca 2021 roku.

WAŻNE!

Senior pokrywa koszty zakupów, leków i opłat. Senior przekazuje pieniądze w chwili dostarczenia artykułów spożywczych lub leków, po otrzymaniu paragonu. W przypadku opłacania rachunków zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach , podczas kontaktu z seniorem.

Uwaga!

Seniorze uważaj na oszustów!

Zanim podasz komuś pieniądze upewnij się, że ta osoba jest z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach

 


Informacja

Środa, 10 marca 2021r.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Informacja

dotycząca usług rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych dla osób z terenu Gminy Biskupice

Informuję, że na podstawie art.15 ust.2 h i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2020r. poz.1057 ) ,

w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na świadczeniu pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Gminy Biskupice, wybrano ofertę Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO .

Niniejsze zadanie realizowane jest w budynku Placówki Wspierania Opiekunów Osób Niesamodzielnych , miejscowości Trąbki 37 ( dawne Ranczo Furia ) w okresie od 10 marca 2021

do 31 grudnia 2021r. oraz w formie mobilnej świadcząc usługi w domu pacjenta.

Placówka dostosowana jest do osób niepełnosprawnych i wyposażona w sprzęt do rehabilitacji i podstawowy sprzęt medyczny.

Czytaj więcej....

 


Informacja

Piątek, 26 lutego 2021r.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

milowy krok

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Czytaj więcej....

 


Informacja

Środa, 25 października 2020r.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
asystent osobisty

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami to nowy projekt Fundacji PROELIO z którego będą mogli korzystać mieszkańcy powiatu Wielickiego. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 


 

 


 

Informacja

Piątek, 13 listopada 2020r.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Program "CZYSTE POWIETRZE"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach , uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Biskupice , że po nowelizacji art. 411 Ustawy „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), realizuje zadanie z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób fizycznych, ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, zamieszkujących na terenie Gminy Biskupice.

 
 

Informacja

Poniedziałek, 26 października 2020r.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Cała Polska w czerwonej strefie, kolejne zasady bezpieczeństwa oraz Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia.

 

Czytaj więcej....


Informacja

Piątek, 23 października 2020r.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

 

logo123

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje, że w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – przystąpił do naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego na realizację zadania pod nazwą  „KOOPERACJE PRZECIW COVID”, ogłoszonego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Czytaj więcej....


Informacja - WAŻNE

Poniedziałek, 27 lipca 2020r.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

Informuję, że obsługa mieszkańców Gminy Biskupice odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym bądź mailowym umówieniu się z pracownikiem na konkretny termin, pod wskazanymi niżej numerami telefonów i adresami mailowymi.

 

1. Sekretariat - tel: 12 284-09-23
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2. Pomoc Społeczena - tel: 12 284-09-23, 12 250-65-11
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3. Świadczenia rodzinne - tel: 12 250-77-97
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
4. Świadczenia wychowawcze - tel: 12 250-77-97
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
5. Fundusz alimentacyjny - tel: 12 250-77-97
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
6. Dobry start 300+ - tel: 12 250-77-97
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
7. Stypendium i zasiłek szkolny - tel: 12 284-09-23

 


Informacja

Piątek, 22 maja 2020r.
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
 

STYPENDIUM SZKOLNE

W związku z przejęciem od 1 stycznia 2020 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach od GZOS Gminy Biskupice prowadzenie spraw i postępowań związanych z udzieleniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, m.in. stypendia szkolne i zasiłki szkolne, będą załatwiane przez GOPS.

Wnioski o stypendium szkolne oraz wszelkie rozliczenia, faktury należy składać w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH, Trąbki 340 (budynek OSP) w poniedziałki w godzinach 8.00 – 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 – 15.30 w piątek od 7.30-14.30

Termin składania dokumentów rozliczeniowych (faktury, rachunki) poniesionych wydatków pomocy materialnej za okres styczeń-czerwiec powinno nastąpić do 8czerwca 2020 r., a wypłata do końca czerwca 2020 r. Prosimy o terminowe składanie dokumentów rozliczeniowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 284-09-23.

 


Informacja

Poniedziałek, 4 maja 2020r.
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

W dniu 1 kwietnia 2020 roku w ramach współpracy Centrum Medycznego Da Vinci oraz Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii” swoją działalność rozpoczął Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Wieliczce.

Ośrodek jest finansowany przez NFZ i powstał w ramach tworzącego się środowiskowego modelu leczenia w psychiatrii dzieci i młodzieży. Korzystanie z oferty ośrodka nie wymaga skierowania od lekarza, a usługi są bezpłatne. Oferta ośrodka jest skierowana do dzieci i młodzieży w wieku 0 – 18 lat (lub, jeśli uczą się jeszcze w szkołach ponadpodstawowych do 21 roku życia), ich rodziców oraz opiekunów prawnych, a także otoczenia (prowadzimy konsultacje na rzecz innych profesjonalistów pracujących z tymi osobami).

W ramach pracy OŚOPIP można skorzystać z szerokiej oferty terapeutycznej:

- psychoterapii indywidualnej i psychoterapii rodzinnej

- porad psychologicznych i diagnozy psychologicznej

- psychoterapii grupowej oraz wsparcia psychospołecznego

- wizyt domowych (szczególnie terapia rodzinna) i środowiskowych

 

W czasie trwania pandemii wsparcie udzielane przez pracowników ośrodka będzie się odbywać za pomocą systemów teleinformatycznych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty OŚOPIP proszone są o kontakt telefoniczny tel. 530 012 431 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W załączniku znajduje się informacyjna ulotka z opisem działań ośrodka.

 


Informacja

Wtorek, 28 kwietnia 2020r.
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Pomoc dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych – gdzie i jak złożyć wniosek?

 

Wnioski przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pllub pocztą tradycyjną do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.

Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.

czytaj więcej...

 28.04.2020


Informacja

Piątek, 24 kwietnia 2020r.
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Rodzina Razem – czyli wsparcie dla rodzin w czasie pandemii

Czas pandemii sprawił, że zostaliśmy niejako uwięzieni we własnych domach, często małych, dzielonych z wieloma osobami. I o ile zacieśnianie relacji rodzinnych jest niezwykle ważne, dziś w wielu ogniskach domowych, ten przedłużający się wspólny czas, 24h na dobę, budzi liczne przeciążenia, wywołujące rozdrażnienia czy nawet frustrację. Tu z pomocą wychodzi Samorząd Województwa Małopolskiego, który rusza z kolejną inicjatywą „RodzinaRazem - wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, animacyjne dla rodzin”!

https://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/rodzina-razem-czyli-wsparcie-dla-rodzin-w-czasie-pandemii-2001.html

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/rodzina-razem-czyli-wsparcie-dla-rodzin-w-czasie-pandemii

 


Informacja

Poniedziałek, 20 kwietnia 2020r.
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

W miesiącu kwietniu br. w ramach Programu Operacjnego - Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2019, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach we współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej przeprowadził wydawanie żywności. Wsparcie żywnościowym objęto 175 osób.

W związku z zagrażającą sytuacją związaną z koronawirusem, żywność była wydawana z zachowaniem środków ostrożności. Osoby samotne, lub nie mające możliwości odebrania żywności osobiście, paczki z żwynością zostały dostarczone przez pracowników socjalnych do miejsca zamieszkania.

Produkty wydane w ramach programu to: fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron bezglutenowy, sok jabłkowy, ryż, mleko, ser żółty, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy cukier i olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.gopsbiskupice.pl/#sigFreeIdcd0d6d3c10

 


Informacja

Maseczka dla seniora

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach jest w posiadaniu maseczek ochronnych wielokrotnego użytku przekazanych przez Wójt Gminy Biskupice.
Maseczki przeznaczone są dla samotnie zamieszkujących seniorów będących klientami pomocy społecznej.
Dystrybucja maseczek prowadzona jest przez pracowników socjalnych bezpośrednio do miejsca zamieszkania osoby samotnej.
Istnieje również możliwość osobistego odbioru maseczek w siedzibie GOPS Biskupice po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym.

Telefon do kontakt: 12 250-65-11, 12 284-09-23

 

Kierownik GOPS
Grażyna Kaszowska
 

Specjalna infolinia dla seniorów w związku z epidemią

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.

Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00.

 


Ważna Informacja!

 

W związku z nadzwyczajną sytuacją w naszym kraju, szczególną troską chcemy objąć seniorów, osoby samotne, które należą do grupy podwyższonego ryzyka.

Prosimy osoby starsze, by nie przebywały w miejscach publicznych jeśli nie jest to konieczne, a o robienie zakupów, dostarczanie leków oraz załatwianie spraw urzędowych prosić bliskich.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje również o pełnionych dyżurach każdego dnia w godzinach od 07:30 do 15:30 pod nr telefonu 12 250-65-11 oraz 12 284-09-23 a od godziny 15:30 do 19:00 pod nr telefonu 502-753-066

Bezpieczna odległość od osoby, która kaszle, kicha i gorączkuje to 1-1,5 m.

W sytuacjach wymagających szczególnego wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Biskupicach

 


Informacja w sprawie koronawirusa

 

W związku z kolejnymi stwierdzonymi w Polsce przypadkami koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo sanitarne, zwracamy się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach, a w miarę możliwości załatwianie spraw drogą elektroniczną lub przez telefon.

12 250-65-11

12 284-09-23

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

KORONAWIRUS - CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

WSZYSTKIE PODSTAWOWE INFORMACJE MOŻECIE PAŃSTWO UZYSKAĆ NA STRONIE MINISTERSTWA ZDROWIA - KLIKNIJ TUTAJ.

 


 Informacja

KORONAWIRUS - WAŻNE DLA SENIORÓW!

 

 


 

Informacja

 

 plakat npp i npo - p.wielicki

 

Notka Informacyjna


 

Informacja

 logo1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W młodości POWER!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Lider) i FUNDACJA ”EFEKT MOTYLA” (Partner)

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy,  Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych
na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-12-0104/19

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 30.11.2020 r.

Czytaj więcej....


Informacja

 

Poszukuję pracownika

na stanowisko asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – ( umowa zlecenia )

Wymagania :

  1. osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,

  2. osoba z wykształceniem przynajmniej średnim posiadająca, co najmniej roczne , udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy asystenta pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz rzeczywistego i skutecznego włączenia osób niepełnosprawnych w życie społeczności lokalnej.

Termin zgłoszenia do dnia 18.10.2019r

 


Informacja

 

Fundacja Edukacji Empatii Rozwoju z przyjemnością informuje, że od dnia 30 sierpnia 2019r Fundacja będzie prowadzić bezpłatne doradztwo z zakresu technologii wspomagających osoby niewidome i słabowidzące zamieszkujące na terenie Krakowa i aglomeracji Krakowskiej.

Od 30.08.2019r mieszkańcy Krakowa oraz aglomeracji krakowskiej z dysfunkcją wzroku będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa oraz oferty szkoleniowej z zakresu obsługi komputeraz oraz sprzętu i oprogramowania specjalistycznego przeznaczonego dla osbób z dysfunkcją wzroku. Jeżeli chcesz nauczyć się korzystać z komputera, telefonu, czytnika książek, czytnka ekranu lub innego urządzenia dedykowanego dla osób z dysfunkcją wzroku zapraszamy do Nas. Chcesz podszkolić się w obsłudze komputera? Masz jakiś problem, którego nie umiesz rozwiązać? A może po prostu chcesz porozmawiać o dostępnych na rynku rozwiązaniach. Dla każdej osoby podchodzimy z empatią, indywidualnie, bo wiemy, że każdy jest inny i ma inne potrzeby oraz możliwości. Konsultacje prowadzimy indywidualnie oraz bez limitu czasu (oczywiście, jeżeli chcesz możesz zabrać kogoś dla towarzystwa).

Jesteśmy do dyspozycji mieszkańców w każdy piątek miesiąca w godzinach od 10:00 do 13:30 oraz do 11 września do 11 października w każdą środę od 17:00 do 20:00 w Centrum Obywatelskim w Krakowie (Stadion Miesjki ul. Reymonta 20, wejście LE, I piętro sala 1W038 (przejście przez 1W039).

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerami telefonów 578 599 703 lub 662 594 011 lub wysłać wiadomość e-mail na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby przyjść osobiście i umówić się (oczywiście w miarę wolnych miejsc, jeżeli możemy do pomagamy "od ręki"). Korzystnie z doradztwa jest bezpłatne. Punkt doradztwa prowadzi Fundacja, a porad udzielają tylko informatycy - specjaliści z uprawnieniami OKE w zakresie prowadzenia szkoleń osób niewidomych. 


 Informacja

 

W MARR S.A. trwa nabór do projektu „ Dobry Czas na Adaptację do Zmian”, który dedykowany jest dla osób zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego, które należą do co najmniej jednej z grup :

- zostały zwolnione w ciągu 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika
- są przewidziane lub zagrożone zwolnieniem
- odchodzą z rolnictwa ( rolnicy posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2ha i członkowie ich rodzin).

W ramach projektu oferujemy wsparcie w postaci:

- wsparcie doradcze i szkoleniowe
- staż zawodowy
- szkolenia specjalistyczne
- założenie działalności gospodarczej ( wniosek rekrutacyjny do 31.07.2019 r.)

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie znajdują się na stronie www.marr.pl  ( oferta MARR )  a także pod telefonem 12  617 99 54.

Zapraszamy również do Powiatowego Punktu Informacyjnego w Wieliczce przy ul. Asnyka 6c/ 5 tel.12 617 99 89, 785 056 878!!!

 


 Informacja

500

Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet. W 2015 roku łączne wydatki budżetu państwa na rzecz rodzin wyniosły 1,78 proc. Produktu Krajowego Brutto. W 2017 roku wyniosły one już 3,11 proc. PKB. Jest to wzrost o 75 proc.

Program Rodzina 500+ realizuje trzy podstawowe cele: wpływa na wzrost liczby urodzeń (współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 roku do 1,45 w 2017 roku) ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci (w latach 2015-2017 ubóstwo skrajne spadło z 6,5 do 4,3 proc.) oraz stanowi inwestycję w rodzinę.

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019/2021

OD 1 LIPCA 2019 R. NOWE ZASADY PROGRAMU „RODZINA 500+”.

czytaj więcej...


Informacja

 

Przycisk Sieci Życia – Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej

Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej oferuje możliwość korzystania z działań prowadzonej przez sztab Sieci Życia.

Sieć Życia jest to rozwiązanie umożliwiające w sytuacji bezpośredniego zagrożenia (np. zawał serca, atak astmy, czy napad), poprzez wciśnięcie przycisku uruchomić automatyczne, natychmiastowe wezwanie pomocy.

Z sieci naszej można korzystać przy pomocy komórkowego lub stacjonarnego aparatu telefonicznego. Można też wykorzystywać do tego celu profesjonalne centrale alarmowe, a także występujące na rynku różne urządzenia dedykowane dla seniorów (różnego rodzaju opaski z przyciskiem SOS, centralki itp.).

Z przycisku Sieci Życia® w telefonie korzysta się bezpłatnie. Nasze działania utrzymujemy ze składek członkowskich, wysokość składek jest dobrowolnie deklarowana przez użytkowników sieci.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej pod adresem: www.ratownictwo.org

 przycisk

 


 

Informacja

 

 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
Wincentego Pola 20a, 32-020 Wieliczka
Telefon: 505 006 665


W Wieliczce powstało miejsce, w którym każda dorosła osoba, która przeżywa kryzys psychiczny może bezpłatnie uzyskać wsparcie psychologiczne, społeczne oraz psychiatryczne. Wystarczy, że zamieszkuje jedną z gmin powiatu wielickiego (Gdów, Biskupice, Niepołomice, Kłaj oraz Wieliczka).

czytaj więcej...


 

Informacja

 

ulotka

czytaj więcej...


  Poprawiony: piątek, 09 lipca 2021 11:21  

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
loader